Doniranje hrane

Europska federacija banaka hrane

Europska federacija banaka hrane je mreža od preko 300 banaka hrane u 29 europskih zemalja, koja sprječava rasipanje hrane i smanjuje nesigurnost hrane. Europska federacija banaka hrane (FEBA) pokrenuta je 23. rujna 1986. godine .

2018. FEBA-e je prošla kroz nekoliko promjena te je sama organizacija premještena u Bruxelleskako bi se približila europskim institucijama i nevladinim organizacijama.

Banke hrane su neprofitne organizacije, a njihov operativni model može se razlikovati od zemlje do zemlje. Oni su u službi neovisnih dobrotvornih organizacija koje se bore protiv nesigurnosti hrane te organiziraju distribuciju hrane putem svoje mreže lokalnih dobrotvornih društava, grupa ili zajednica ili izravno krajnjim korisnicima, gdje je to potrebno.

Glavni cilj Banke hrane je spriječiti rasipanje hrane i nesigurnost hrane. “Oskrba” je osigurana, uz strogo poštivanje higijenskih zahtjeva, povratom viška hrane i/ili donacija iz sektora poljoprivrede, prerade, proizvodnje i distribucije hrane te hotela i restorana. Sva ta hrana mora biti sigurna za konzumaciju u svim fazama lanca opskrbe.

Kao takve banke hrane predstavljaju most između viška hrane i podrške pojedincima u potrebi. Banke hrane opskrbljuju mrežu neovisnih dobrotvornih organizacija, svaka Banka hrane i dobrotvorne organizacije članice njezine distribucijske mreže sklapaju ugovor u svrhu darivanja hrane dobrotvornim organizacijama.

Banke hrane odbijaju primat novac, a njihovo djelovanje temelji se na njihovoj spremnosti da promiču aktivnu i odgovornu solidarnost.