Doniranje hrane

Registar posrednika

Registar posrednika u lancu doniranja hrane vodi Ministarstvo poljoprivrede, a u Registar moraju biti upisane sve pravne osobe koje namjeravaju obavljati poslove posrednika u lancu doniranja hrane.

Posrednik u lancu doniranja hrane je pravna osoba koja prikuplja hranu od donatora namijenjenu krajnjem primatelju hrane.

Detaljna pravila za doniranje hrane i hrane za životinje, uvjeti koje mora ispunjavati posrednik u lancu doniranja hrane te sadržaj i način vođenja Registra posrednika propisana su Pravilnikom doniranju hrane i hrane za životinje (Narodne novine, broj 91/19).

Registar posrednika

Lokacije posrednika