Doniranje hrane

Nacionalni propisi iz područja doniranja hrane

Popis nacionalnih propisa iz područja sprječavanja otpada od hrana:

  1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/1842/20127/20-Odluka USRH, 52/21 i 152/22)
  2. Zakon o hrani (Narodne novine, br. 81/1314/1430/15 i 115/18)
  3. Zakon o informiranju potrošača o hrani (Narodne novine, br. 56/13, 14/1456/16 i 32/19
  4. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine, br. 81/13 i 115/18)
  5. Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje (Narodne novine, br. 91/19) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_91_1811.html
  6. Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (Narodne novine, br. 144/14, 64/20 i 144/20)
  7. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 01/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 01/21 i 73/21)