Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja Internet platforme "Hrana nije otpad"

Opće odredbe

Ministarstvo poljoprivrede, OIB: 76767369197, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na način predviđen ovim Uvjetima: uređuje prijavu, pristup i korištenje sadržaja i raspoloživih podataka dostupnih putem Internet platforme „Hrana nije otpad“ www.https://hrana-nije-otpad.mps.hr.

Internet platforma „Hrana nije otpad“ (u daljnjem tekstu: Platforma) namijenjena je nadležnim tijelima, subjektima u poslovanju s hranom (primarnim proizvođačima, prerađivačima, distributerima, i trgovcima hranom, ugostiteljima), akademskoj i znanstvenoj zajednici, udrugama potrošača i raznim udrugama civilnog društva te svim zainteresiranim stranama, a za dijeljenje iskustava u području sprječavanja nastajanja otpada od hrane. Predstavljat će centralno mjesto za razmjenu informacija, dijeljenje vlastitih iskustva i najboljih praksi s informacijama o idejama, mogućnostima i načinima provedbe aktivnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane te integraciju svih informacija o temi otpada od hrane na jednom mjestu.

Također na Platformi će se objavljivati obavijesti o edukacijama (seminari, radionice i sl.) i informacije odnosno poveznice na otvorene natječaje EU i nacionalnih fondova, kao i sve ostale informacije i novosti na temu otpada od hrane.

Odgovornost za objavljene sadržaje: Ministarstvo poljoprivrede poduzima razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Ministarstvo poljoprivrede ne odgovara za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno. 

Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Ministarstvo poljoprivrede ne odgovara za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih internetskih stranica. Ministarstvo poljoprivrede ne odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. 

Promjene:  Ministarstvo poljoprivrede zadržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. 

Zaštita osobnih podataka

Ministarstvo prikuplja i obrađuje podatke skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca vezano uz obradu osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Ministarstvo provodi adekvatne tehničke i organizacijske mjere zaštite sigurnosti osobnih podataka u cilju zaštite istih od gubitka, izmjena, i neovlaštenog pristupa.

Rokovi pohrane definirani su zakonskim obvezama Ministarstva i drugih nadležnih tijela.

U slučaju pitanja u vezi politike zaštite osobnih podataka možete se obratiti Službenici za zaštitu osobnih podataka čiji su kontakt podaci na stranicama Ministarstva.

Obveze korisnika

Korisnik je odgovoran za svoju adresu elektroničke pošte te je dužan osigurati njezinu funkcionalnost. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik pristaje da se predmetna komunikacija odvija elektroničkim putem.

Ministarstvo ne snosi nikakvu odgovornost zbog nemogućnosti dostave dokumentacije, a koja je uzrokovana od strane Korisnika zbog nefunkcionalnosti adrese elektroničke pošte odnosno zbog nemogućnosti pristupa Platformi.

Korisnik je dužan osigurati tehničke preduvjete za nesmetano korištenje Platforme.

Završne odredbe

Ministarstvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti odredbe ovih Uvjeta, uz obvezu objave promjena, najmanje 15 dana prije stupanja na snagu, na internetskim stranicama.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu najranije 15 dana od dana objave na internetskim stranicama Ministarstva.

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Korištenjem platforme Korisnik potvrđuje da je u cijelosti upoznat i prihvaća ove Uvjete.

U Zagrebu, 25. svibnja 2022. godine