Sprječavanje otpada od hrane

Aktivnosti i implementacija

Aktivnosti i implementacija

Vlada Republike Hrvatske je na temelju  članka 81. stavaka 3. i 5. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18) donijela Odluku o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. te Odluku o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. (u daljnjem tekstu: Plan).

Plan predstavlja prvi nacionalni cjeloviti i planski dokument s razrađenim mjerama iz područja sprječavanja nastajanja otpada od hrane.

Cilj Plana i pripadajućeg Programa je doprinos ostvarenju ciljeva EU i UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj s pripadajućim ciljevima održivog razvoja, konkretno cilju 12.3. Odgovorna proizvodnja i potrošnja sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane po stanovniku, za polovinu na razini maloprodaje i potrošača te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe.

Plan se ostvaruje provođenjem ključnih mjera kojima će se djelovati na sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane duž cijelog prehrambenog lanca.

Podijeli znanje

Podijeli znanje

Pošaljite nam primjere vaših aktivnosti i iskustva za spriječavanje i smanjenje otpada od hrane

Mjere Plana:

  • Mjera 1. Unaprjeđenje sustava doniranja hrane u Republici Hrvatskoj
  • Mjera 2. Poticanje smanjenja nastajanja otpada od hrane
  • Mjera 3. Promicanje društvene odgovornosti prehrambenog sektora
  • Mjera 4. Podizanje svijesti i informiranosti potrošača o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane
  • Mjera 5. Utvrđivanje količine otpada od hrane

U svrhu provedbe Plana izrađen je i detaljni Program za provedbu Plana za sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane (u daljnjem tekstu: Program).

Program definira načine provedbe mjera za sprječavanje nastajanja otpada iz Plana,  izvor financiranja aktivnosti i pokazatelje ostvarenja mjera i aktivnosti po godinama.

Cilj Plana i pripadajućeg Programa je doprinos ostvarenju ciljeva EU i UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj s pripadajućim ciljevima održivog razvoja, konkretno cilju 12.3. Odgovorna proizvodnja i potrošnja sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane po stanovniku, za polovinu na razini maloprodaje i potrošača te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe.

Provođenje mjera i aktivnosti predviđenih Planom jednim dijelom doprinosi i ostvarenju cilja 2. navedene Agende pod nazivom: »Iskorjenjivanje gladi«.