Doniranje hrane

Vodič o doniranju hrane

Ovaj Vodič za doniranje hrane je nacionalni vodič koji je izradilo Ministarstvo poljoprivrede i namijenjen je subjektima u poslovanju s hranom koji sudjeluju u lancu doniranja hrane. Isti će pomoći dionicima sustava doniranja hrane (posrednicima u lancu doniranja hrane i donatorima hrane) u boljem razumijevanju propisa o doniranju hrane, sigurnosti i kvaliteti hrane, poreznim propisima te mogućnostima iskorištenja fondova europske pomoći za najpotrebitije. Ovaj nacionalni Vodič za doniranje hrane predstavlja nadopunu Smjernica EU o doniranju hrane (link u nastavku stranice),  koje je izdala Europska komisija. Također, preporuka je koristiti Smjernice za doniranje hrane u odnosu na rokove trajanja (link u nastavku stranice) koje je izradila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Prvi dio ovog Vodiča namijenjen je posrednicima u lancu doniranja hrane. Sadrži pojašnjenja odredbi propisa o doniranju hrane, osobito područje sigurnosti i kvalitete hrane te informacije vezane uz europske fondove za najpotrebitije i mogućnosti njihovog iskorištenja.

Drugi dio Vodiča posvećen je donatorima hrane te detaljnije pojašnjava koja hrana i na koji način može biti donirana. Također, ističe koji su dodatni zahtjevi na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom doniranja hrane te pojašnjava porezni tretman donirane hrane.

Treći dio posvećen je IT sustavu za doniranje hrane - „e-doniranje“. Dio prikazuje osnovna načela funkcioniranja sustava „e-doniranje“ te informacije o uključivanju u sustav

Vodiči i smjernice za doniranje hrane