Novosti

Hrana nije otpad - Kućanstvo

Animacija na temu sprječavanja otpada od hrane u kućanstvu

U cilju edukacije i podizanja svijesti javnosti o problemu otpada od hrane, Ministarstvo poljoprivrede je pripremilo animacije na temu sprječavanja otpada od hrane u kućanstvu i prilikom kupovine. 

U animacijama su istaknuti najčešći razlozi i uzroci koji dovode do nastanka otpada od hrane, kao i načini i mogućnosti kako svatko od nas promjenama u razmišljanju i ponašanju može pridonijeti sprječavanju i smanjenju  nastajanja otpada od hrane.

Mijenjanjem uobičajenog ponašanja i usvajanjem novih navika kao što su planiranje obroka prema potrebama, kuhanje optimalne količine hrane u odnosu na broj osoba, korištenjem ostataka hrane od današnjeg obroka za pripremu obroka za slijedeći dan i sl., možemo puno pridonijeti sprječavanju otpada od hrane, ali i smanjiti troškove kućanstva.

Više informacija i savjeta možete pogledati u animaciji u nastavku.