Novosti

Izložba „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“

Ministarstvo poljoprivrede organizira Izložbu pod nazivom „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“ (dalje: Izložba) u cilju podizanja svijesti javnosti o problematici otpada od hrane.

Ministarstvo poljoprivrede organizira Izložbu pod nazivom „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“ (dalje: Izložba) u cilju podizanja svijesti javnosti o problematici otpada od hrane.

Povodom organizacije Izložbe Ministarstvo poljoprivrede je na svojim mrežnim stranicama 9.3.2021. objavilo Javni poziv srednjim školama za sudjelovanje u Izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“ (dalje: Javni poziv).

Izložbom se planira ujedno obilježiti datum 29. rujna koji je proglašen od strane Ujedinjenih naroda (UN) i Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) Svjetskim danom osviještenosti o otpadu od hrane.

Cilj je potrošačima ukazati na savjete koje mogu koristiti pri kupovini, planiranju i pripremi obroka, u restoranima i sličnim situacijama. Budući da je edukacija temelj promjene ponašanja, u organizaciju Izložbe uključit će se učenici srednjih škola koji će se kroz kreativno stvaralaštvo na zadanu temu educirati o problematici otpada od hrane, mijenjati svoje navike te prenijeti znanje prijateljima i roditeljima.

Izložba je planirana kroz sedam sekcija koje zajedno čine jednu cjelinu te pružaju informaciju i educiraju potrošače o problematici otpada od hrane. Svaku sekciju obradit će jedna srednja škola na unaprijed zadanu temu iz područja otpada od hrane. Umjetničke i strukovne škole će imati priliku svojim umjetničkim izričajem ukrasiti jednu sekciju po zadanoj temi. Dvije srednje škole s programima kuhar/slastičar imat će priliku pripremiti obrok od hrane koja bi inače završila na otpadu u sekciji pod nazivom „Otpad od hrane u kućanstvu – priprema i degustacija jela od otpada od hrane“.

Navedena Izložba je jedna od aktivnosti koja doprinosi ostvarenju cilja UN Agende za održivi razvoj do 2030. godine, koja kaže da je potrebno prepoloviti otpad od hrane na razini maloprodaje i kućanstava te općenito smanjiti gubitke hrane duž cijelog prehrambenog lanca.