Novosti

Regionalne radionice za podnošenje prijava na Javni poziv

U sklopu aktivnosti vezanih uz podnošenje prijava na Javni poziv za dodjelu potpore za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane, održt će se radionice za posrednike tijekom lipnja u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu.

U sklopu aktivnosti vezanih uz podnošenje prijava na Javni poziv za dodjelu potpore za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane, održat će se radionice za posrednike tijekom lipnja u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu.

Radionice vezane uz podnošenje prijava na Javni poziv najavljene su na predstavljanju Programa potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i banci hrane koje je održano u Ministarstvu poljoprivrede 10. svibnja 2022. godine., a koje se provodi u okviru mjere naziva „Unaprjeđenje sustava doniranja hrane RH“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Prilikom predstavljanja pojašnjeni su uvjeti Programa potpore, a pojedinosti prijava bit će objavljene u Javnom pozivu koji će biti objavljen na Internet platformi e-NPOO i na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (https://poljoprivreda.gov.hr) do kraja lipnja 2022. godine.