Novosti

Laboratorij za održivi razvoj Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta

Strategija rada Laboratorija za održivi razvoj Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta je ostvarivanje suradnje s priznatim stručnjacima iz zemlje i inozemstva, iz institucija visokog obrazovanja i znanosti, te iz gospodarstva i realnog sektora, što je i u suglasnosti sa Strategijom razvitka RH („Strategija razvitka – Hrvatska u 21. stoljeću (2002.)“) koja definira četiri glavna strateška cilja daljnjeg razvitka (Strategija za održivi razvoj RH).

Strategija rada Laboratorija za održivi razvoj Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u suglasnosti je sa Strategijom razvitka RH, a uključuje i edukaciju o strateškim ciljevima gospodarenja otpadom odnosno:

  • Izbjegavanje nastajanja i smanjivanje količina otpada tijekom prerade i obrade u prehrambenoj tehnologiji biotehnologiji; 
  • Smanjivanje rizika od otpada tijekom prerade i obrade u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji;
  • Edukacija budućih stručnjaka za rješavanje problema gospodarenja otpadom i održivim procesima.

Održavanjem nastavnih modula i sudjelovanjem u istraživačkim aktivnostima Laboratorija studenti PBF-a:

(i) stječu znanja o energetskim i ekološkim karakteristikama i primjeni naprednih toplinskih i netoplinskih održivih tehnika procesiranja u bioznanostima, te znaju kritički prosuditi prednosti i nedostatke pojedinih tehnika također, kroz dostupan ekonomski pogled i analize održivosti;


(ii) uče što znači pojam održivosti procesiranja u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji, uče pravnu regulativu vezanu za korištenje/karakterizaciju održivih tehnika, znaju implementirati rezultate laboratorijskih istraživanja u industrijskoj praksi;


(iii) primjenjuju korištenje održivih tehnika kao alata za obradu nuspoizvoda (otpada) iz agro-prehrambene industrije;


(iv) procjenjuju prihvatljivost proizvoda dobivenih održivim (bio)tehnologijama od strane potrošača, uz korištenje software-a za analizu „održivosti“ tehnikom life cycle assessment;


(v) imaju mogućnost izravne komunikacije s međunarodnim i domaćim stručnjacima/znanstvenicima koji imaju ekspertize vezane za korištenje naprednih tehnika u održivom razvoju;


(vi) stječu osnovna znanja o pojmovima Industrije 4.0 (Internet of things-IoT, big data, 3D printanje itd.)

Laboratorij za održivi razvoj - PBF (unizg.hr)

 

Autor: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu