Povezani sadržaj

Sadržaj
 • O portalu

  Portal za sprječavanje otpada od hrane vodi Odjel za sprječavanje otpada od hrane pri Ministarstvu poljoprivrede. Izrađen je u okviru  Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

  Portal se uspostavlja kao centralno mjesto za razmjenu informacija, dijeljenje vlastitih iskustva i najboljih praksi s informacijama o idejama, mogućnostima i načinima provedbe aktivnosti u području sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane te integraciju svih informacija o temi otpada od hrane na jednom mjestu.

  Cilj portala je povećati informiranost svih zainteresiranih dionika, ovisno o njihovim interesima, o prednostima koje mogu imati primjenjujući nove ili drugačije pristupe u proizvodnji, distribuciji, skladištenju ili konzumaciji hrane.

  Portal je  namijenjen subjektima u poslovanju s hranom (primarnim proizvođačima, prerađivačima, distributerima i trgovcima hranom, ugostiteljima), potrošačima te nadležnim tijelima, akademskoj i znanstvenoj zajednici, udrugama potrošača i raznim udrugama civilnog društva kao i svim ostalim zainteresiranim stranama.

 • Aktivnosti i implementacija

  Vlada Republike Hrvatske je na temelju  članka 81. stavaka 3. i 5. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18) donijela Odluku o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. te Odluku o donošenju Programa za provedbu Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. (u daljnjem tekstu: Plan).

  Plan predstavlja prvi nacionalni cjeloviti i planski dokument s razrađenim mjerama iz područja sprječavanja nastajanja otpada od hrane.

  Cilj Plana i pripadajućeg Programa je doprinos ostvarenju ciljeva EU i UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj s pripadajućim ciljevima održivog razvoja, konkretno cilju 12.3. Odgovorna proizvodnja i potrošnja sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane po stanovniku, za polovinu na razini maloprodaje i potrošača te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe.

  Plan se ostvaruje provođenjem ključnih mjera kojima će se djelovati na sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane duž cijelog prehrambenog lanca.

 • Sprječavanje otpada - mjere plana

  Mjere Plana:

  • Mjera 1. Unaprjeđenje sustava doniranja hrane u Republici Hrvatskoj
  • Mjera 2. Poticanje smanjenja nastajanja otpada od hrane
  • Mjera 3. Promicanje društvene odgovornosti prehrambenog sektora
  • Mjera 4. Podizanje svijesti i informiranosti potrošača o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane
  • Mjera 5. Utvrđivanje količine otpada od hrane
 • U svrhu provedbe Plana izrađen je i detaljni Program za provedbu Plana za sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane (u daljnjem tekstu: Program).

  Program definira načine provedbe mjera za sprječavanje nastajanja otpada iz Plana,  izvor financiranja aktivnosti i pokazatelje ostvarenja mjera i aktivnosti po godinama.

  Cilj Plana i pripadajućeg Programa je doprinos ostvarenju ciljeva EU i UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj s pripadajućim ciljevima održivog razvoja, konkretno cilju 12.3. Odgovorna proizvodnja i potrošnja sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane po stanovniku, za polovinu na razini maloprodaje i potrošača te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe.

  Provođenje mjera i aktivnosti predviđenih Planom jednim dijelom doprinosi i ostvarenju cilja 2. navedene Agende pod nazivom: »Iskorjenjivanje gladi«.