Povezani sadržaj

Sadržaj
 • e-doniranje

  Procjenjuje se da se oko 30% proizvedene hrane u svijetu baci. Iako se radi o gruboj procjeni, upravo bi ta količina bačene hrane mogla nahraniti 2 milijarde ljudi. Ukoliko se ne može spriječiti nastajanje viškova hrane, hranu se može donirati ukoliko je ona sigurna i zdravstveno ispravna.

  Postoji niz razloga za doniranje viškova hrane koja je i dalje sigurna za konzumaciju. Jedan od najvažnijih razloga je pomoć ljudima koji su u potrebi, no svakako treba nadodati i ekonomsku uštedu i pozitivan ekološki aspekt budući da velike količine viškova hrane koje završe kao otpad imaju negativan utjecaj na okoliš.

 • Doniranjem hrane pokazuje se društvena odgovornost tvrtke, a to se može iskoristiti u marketinške svrhe.

  Najjednostavniji način za započeti doniranje hrane je uključivanje u IT sustav za doniranje hrane „e-doniranje“  u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede.

  Poveznicu e-doniranje možete naći na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede kao i na ovim stranicama Platforme za sprječavanje otpada od hrane.

  IT sustav za doniranje hrane „e-doniranje“ jest mrežna platforma u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede. Izrađena je u cilju jednostavnijeg i bržeg povezivanja donatora hrane i posrednika u lancu doniranja hrane. Unaprjeđenjem komunikacije među dionicima sustava doniranja hrane dolazi do jednostavnije i učinkovitije preraspodjele viškova hrane potrebitima, što je važno prije svega zbog brige o čovjeku, a također posjeduje i pozitivan ekonomski, društveni te okolišni aspekt.

  Ako ste subjekt u poslovanju s hranom koji želi donirati hranu ili ste posrednik u lancu doniranja hrane registriran pri Ministarstvu poljoprivrede, a nemate korisničko ime i lozinku za primjenu IT sustava molimo Vas obratite nam se putem e-pošte: uprava.stocarstvo@mps.hr

 • Vodič o doniranju hrane

  Ovaj Vodič za doniranje hrane je nacionalni vodič koji je izradilo Ministarstvo poljoprivrede i namijenjen je subjektima u poslovanju s hranom koji sudjeluju u lancu doniranja hrane. Isti će pomoći dionicima sustava doniranja hrane (posrednicima u lancu doniranja hrane i donatorima hrane) u boljem razumijevanju propisa o doniranju hrane, sigurnosti i kvaliteti hrane, poreznim propisima te mogućnostima iskorištenja fondova europske pomoći za najpotrebitije. Ovaj nacionalni Vodič za doniranje hrane predstavlja nadopunu Smjernica EU o doniranju hrane (link u nastavku stranice),  koje je izdala Europska komisija. Također, preporuka je koristiti Smjernice za doniranje hrane u odnosu na rokove trajanja (link u nastavku stranice) koje je izradila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

  Prvi dio ovog Vodiča namijenjen je posrednicima u lancu doniranja hrane. Sadrži pojašnjenja odredbi propisa o doniranju hrane, osobito područje sigurnosti i kvalitete hrane te informacije vezane uz europske fondove za najpotrebitije i mogućnosti njihovog iskorištenja.

  Drugi dio Vodiča posvećen je donatorima hrane te detaljnije pojašnjava koja hrana i na koji način može biti donirana. Također, ističe koji su dodatni zahtjevi na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom doniranja hrane te pojašnjava porezni tretman donirane hrane.

  Treći dio posvećen je IT sustavu za doniranje hrane - „e-doniranje“. Dio prikazuje osnovna načela funkcioniranja sustava „e-doniranje“ te informacije o uključivanju u sustav