Povezani sadržaj

Sadržaj
 • Sprječavanje otpada - mjere plana

  Mjere Plana:

  • Mjera 1. Unaprjeđenje sustava doniranja hrane u Republici Hrvatskoj
  • Mjera 2. Poticanje smanjenja nastajanja otpada od hrane
  • Mjera 3. Promicanje društvene odgovornosti prehrambenog sektora
  • Mjera 4. Podizanje svijesti i informiranosti potrošača o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane
  • Mjera 5. Utvrđivanje količine otpada od hrane
 • U svrhu provedbe Plana izrađen je i detaljni Program za provedbu Plana za sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane (u daljnjem tekstu: Program).

  Program definira načine provedbe mjera za sprječavanje nastajanja otpada iz Plana,  izvor financiranja aktivnosti i pokazatelje ostvarenja mjera i aktivnosti po godinama.

  Cilj Plana i pripadajućeg Programa je doprinos ostvarenju ciljeva EU i UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj s pripadajućim ciljevima održivog razvoja, konkretno cilju 12.3. Odgovorna proizvodnja i potrošnja sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane po stanovniku, za polovinu na razini maloprodaje i potrošača te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe.

  Provođenje mjera i aktivnosti predviđenih Planom jednim dijelom doprinosi i ostvarenju cilja 2. navedene Agende pod nazivom: »Iskorjenjivanje gladi«.