Povezani sadržaj

Sadržaj
 • Vodiči iz područja sprječavanja otpada od hrane

  Sektorski vodiči za smanjenje otpada od hrane

  Otpad od hrane je globalni problem, a nastaje iz različitih razloga kroz cijeli lanac opskrbe hranom, od primarne proizvodnje, prerade i proizvodnje, distribucije, skladištenja i prodaje, ugostiteljskih objekata i institucionalnih kuhinja do kućanstava.

  S ciljem podizanja svijesti vezano uz problem prekomjernog bacanja hrane i promicanja odgovornosti svih dionika lanca opskrbe hranom potrebno je provesti niz aktivnosti u svrhu promjene navika i ponašanja ljudi prilikom rukovanja hranom. Poticanje smanjenja nastajanja otpada od hrane jedna je od mjera Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. (Narodne novine, br. 61/19), koji predstavlja doprinos cilju 12.3 održivog razvoja Ujedinjenih naroda, tj. postizanju smanjenja globalnog otpada od hrane po glavi stanovnika na maloprodajnoj i potrošačkoj razini za 50% i smanjenju gubitaka hrane u proizvodnim i opskrbnim lancima do 2030. godine.  

  Prema hijerarhiji gospodarenja otpadom od hrane, prednost se daje upravo sprječavanju nastajanja otpada od hrane, a to znači učinkovitu proizvodnju, preradu, skladištenje, prodaju i ostalu distribuciju hrane uz minimalno stvaranje viškova. S obzirom na specifičnosti te različite razloge gubitaka hrane i nastajanja otpada od hrane, svaka faza od proizvodnje, prerade, distribucije do konzumacije hrane zahtijeva različite pristupe u prepoznavanju uzroka i načina rješavanja problema prekomjernog bacanja hrane.

  Stoga je Ministarstvo poljoprivrede izradilo sektorske vodiče u kojima se naglasak stavlja na preduvjete i dobre prakse kojima se može spriječiti nepotrebno bacanje hrane po pojedinim fazama lanca opskrbe hranom.

  Namjera je da sektorski vodiči postignu svoj cilj i omoguće tvrtkama i pojedincima stvarno mijenjanje stavova u vrednovanju i rukovanju hranom.

 • Vodič za smanjenje otpada od hrane u trgovinama

  Vodič za smanjenje otpada od hrane u trgovinama  odnosi se na maloprodajni sektor i pomoći će trgovcima i ostalima uključenima u distribuciju i maloprodaju u razumijevanju razloga nastanka otpada od hrane u trgovinama te ponuditi rješenja za unaprjeđenje poslovanja i smanjenje količine otpada od hrane, što će smanjiti troškove i pozitivno utjecati na okoliš.

 • Vodič za smanjenje otpada od hrane u ugostiteljstvu i institucionalnim kuhinjama

  Vodič za smanjenje otpada od hrane u ugostiteljstvu i institucionalnim kuhinjama  namijenjen je restoranima, hotelima, kantinama u ugostiteljskom sektoru te institucionalnim kuhinjama u objektima javne prehrane (u bolnicama, školama, vrtićima, fakultetima i dr.) koji također pripremaju i poslužuju  hranu.

 • Vodič za smanjenje otpada od hrane u primarnoj proizvodnji

  Vodič za smanjenje otpada od hrane u primarnoj proizvodnji namijenjen je proizvođačima hrane u prvoj fazi lanca opskrbe kao pomoć u razumijevanju razloga nastajanja otpada od hrane, uključujući i gubitke koji nastaju na polju te nudi rješenja za unaprjeđenje poslovanja i smanjenje gubitaka i otpada od hrane, što će smanjiti troškove i pozitivno utjecati na okoliš.

 • Vodič za smanjenje otpada od hrane u proizvodnji i preradi hrane

  Vodič za smanjenje otpada od hrane u proizvodnji i preradi hrane namijenjen je prehrambenoj industriji kao pomoć u prepoznavanju i razumijevanju razloga nastanka otpada od hrane po pojedinim fazama tehnološkog procesa kao i preporuke za njegovo smanjenje.

 • Budući da je jedna od sekcija Izložbe „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“ uključivala i pripremanje obroka od viškova hrane koja bi inače završila na otpadu, u okviru organizacije izložbe i prijava srednjih škola na Javni poziv srednjim školama za sudjelovanje u Izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“, odabrani su najkreativniji recepti učenika srednjih škola obrazovnog programa kuhar/slastičar za pripremu jela od viškova hrane, koji se nalaze u ovoj knjižici recepata i mogu se primijeniti u svakom kućanstvu.

 • Vodič o doniranju hrane

  Ovaj Vodič za doniranje hrane je nacionalni vodič koji je izradilo Ministarstvo poljoprivrede i namijenjen je subjektima u poslovanju s hranom koji sudjeluju u lancu doniranja hrane. Isti će pomoći dionicima sustava doniranja hrane (posrednicima u lancu doniranja hrane i donatorima hrane) u boljem razumijevanju propisa o doniranju hrane, sigurnosti i kvaliteti hrane, poreznim propisima te mogućnostima iskorištenja fondova europske pomoći za najpotrebitije. Ovaj nacionalni Vodič za doniranje hrane predstavlja nadopunu Smjernica EU o doniranju hrane (link u nastavku stranice),  koje je izdala Europska komisija. Također, preporuka je koristiti Smjernice za doniranje hrane u odnosu na rokove trajanja (link u nastavku stranice) koje je izradila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

  Prvi dio ovog Vodiča namijenjen je posrednicima u lancu doniranja hrane. Sadrži pojašnjenja odredbi propisa o doniranju hrane, osobito područje sigurnosti i kvalitete hrane te informacije vezane uz europske fondove za najpotrebitije i mogućnosti njihovog iskorištenja.

  Drugi dio Vodiča posvećen je donatorima hrane te detaljnije pojašnjava koja hrana i na koji način može biti donirana. Također, ističe koji su dodatni zahtjevi na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom doniranja hrane te pojašnjava porezni tretman donirane hrane.

  Treći dio posvećen je IT sustavu za doniranje hrane - „e-doniranje“. Dio prikazuje osnovna načela funkcioniranja sustava „e-doniranje“ te informacije o uključivanju u sustav